top of page
  • Den som ska driva verksamheten är den som skall stå på kontraktet,

  • Typ av verksamhet skrivs in i kontraktet,

  • Möjlighet skall finnas att ställa bankgaranti på årshyran.

Hyresgästen ansvarar för att inhämta de tillstånd och försäkringar som erfordras för den verksamhet som ska bedrivas i lokalen.

Underhåll och åtgärder i lokalen:

  • Underhåll och åtgärder på ytskikt, golv, väggar och tak samt inredning åvilar hyresgästen.

bottom of page