top of page

Vår webbplatsadress är: https://bennarbo.com
Här informerar vi om datasäkerhet på vår webbplats och hur vi samlar in, skyddar och använder uppgifter om dig.

Personuppgifter
Vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och du har alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.

Vad är GDPR?
Den nya dataskyddsförordningen GDPR innebär att du som individ får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig och hur dessa används. Du ska exempelvis bli informerad om hur uppgifter samlas in, sparas och bearbetas.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i våra riktlinjer här nedanför.

  • Hos Datainspektionen kan du läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter

Riktlinjer för vår behandling av personuppgifter

Vi samlar inte in onödig information och vi är mycket noggranna med datasäkerheten.

Vi delar aldrig dina uppgifter med andra aktörer. Vi har inga annonser på sajten, och behöver alltså inte samla in uppgifter som inte rör vår verksamhet som hyresvärd.

Vilka uppgifter samlar vi in?


1. Uppgifter du själv uppger
Merparten av de personuppgifter vi har om dig har du själv uppgett för oss.
– När du anmäler intresse för lägenhet, lokal eller byte av bostad, samlar vi in ditt namn, ditt personnummer, telefonnummer, e-postadress och postadress.

2. Genererade uppgifter
När du använder vår webbplats och tittar på olika sidor lagras uppgifter automatiskt – exempelvis ditt IP-nummer.

3. Via cookies
Vi erhåller viss information via så kallade cookies. Det är information som lagras hos din dator tills du återvänder till oss, då vi plockar upp den igen – exempelvis besöksstatistik för våra sidor på sajten.

Dessa uppgifter lagrar vi och så här används de:


Kontaktuppgifter:
Namn, e-postadress, telefonnummer och postadress använder vi:

  • När vi behöver kommunicera med dig på olika sätt, som att besvara ansökningar eller komma i kontakt med dig som hyresgäst.

  • För att spara dina uppgifter i vårt system för ansökan till lägenheter, lokal och byte av lägenhet.


Personnummer:
För att kunna kontrollera dina uppgifter hos myndigheter, kreditupplysningsinstitut och eventuella referenspersoner.

– Ovanstående uppgifter används också när vi upprättar hyreskontrakt med dig.

IP-nummer:
Av säkerhetsskäl loggar vi IP-nummer när någon besöker våra webbsidor. Det ger oss chans att identifiera attacker mot våra datasystem, missbruk av tjänsten eller allvarliga tekniska fel.

Rättsliga grunder för vår behandling
Med rättslig grund avses att vi har ett juridiskt hållbart skäl till att behandla dina personuppgifter. Utan rättslig grund får vi inte spara eller använda dina personuppgifter på något sätt.

Här är en sammanställning över de ändamål dina personuppgifter används till, vilka uppgifter det gäller samt vilken rättslig grund behandlingen vilar på.

Upprätthålla säkerhet
Uppgifter: IP-nummer, senaste inloggning
Laglig grund:  Vårt berättigade intresse av att skydda sajten mot dataattacker och missbruk.

Samla in statistik
Uppgifter: Hur besökare på vår webbplats navigerar.
Laglig grund: Vårt berättigade intresse av att genomföra statistiska analyser för att förbättra innehållet på var sajt.

Kommunicera, skicka information
Uppgifter: Epost, postadress, telefonnummer
Laglig grund: Samtycke samt vårt berättigade intresse.
Du som inte är hyresgäst hos oss, men har skicka in en intresseanmälan för att hyra lägenhet eller lokal, kan när som helst meddela att du inte vill ha kvar dina uppgifter i vårt system.

Kontrakt
Uppgifter: Namn, personnummer, adress och övriga kontaktuppgifter.
Laglig grund: Krävs för att upprätta hyreskontrakt.

Så skyddar vi dina personuppgifter
För att säkerställa maximal säkerhet för personuppgifterna som finns i våra egna system gör vi regelbundna översyner. Vi använder oss av flera tekniska lösningar.

Externa leverantörer som regelbundet scannar och kontrollerar våra servrar. Exempelvis:

  • Antivirus och andra säkerhetsverktyg som körs på servrarna.
     

Vi har självklart även kontinuerlig omvärldsbevakning kring IT-säkerhet.

Alla medarbetare hos oss som har tillgång till system med någon av dina personuppgifter är bundna till säkerhetspolicys för att minimera riskerna för en incident.

I de fall vi använder IT-tjänster från andra leverantörer ser vi till att det finns ett dataskyddsavtal som garanterar att de ställer samma höga säkerhetskrav som vi gör.

Dina rättigheter
Tillgång till dina personuppgifter

Om du begär det, är vi skyldiga att ge dig ett kostnadsfritt utdrag över alla våra personuppgifter som rör dig. I utdraget skall det framgå var uppgifterna har samlats in, varför de har samlats in, hur länge de lagras och huruvida de avses att lämnas ut till tredje part. Hör av dig till oss om du vill begära ett utdrag. Notera att vi kan behöva kontrollera din identitet på för att säkerställa att dina uppgifter inte hamnar i bluffmakares händer.

Begäran om rättelse
Om vi har en felaktig personuppgift om dig har du rätt att få den rättad.

Återkalla samtycke/Begäran om radering
Om vi som laglig grund har angivit att en viss behandling av personuppgifter bygger på ditt samtycke, kan du återkalla det samtycket, och vi tar i så fall bort dina registrerade uppgifter ur våra register. Observera att detta inte gäller dig som vi har hyreskontrakt med.

Invändningar mot vårt berättigade intresse
Om vi har angett att vi behandlar en personuppgift med stöd av ett berättigat intresse har du rätt att invända mot den behandlingen om du anser dig ha personliga intressen, rättigheter och friheter som väger tyngre.

Begäran om begränsning av behandling
Utöver ovan nämnda situationer har du rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas om:

  • Du anser att behandlingen använder en personuppgift som inte är korrekt

  • Du anser att behandlingen av något skäl är olaglig

  • Du anser att personuppgifter inte längre behövs för de ändamål vi har angett för dig.


Dataportabilitet
Datorportabilitet innebär att du har rätt att få ut vissa personuppgifter i ett välstrukturerat format så att du kan överföra uppgifterna till en annan aktör. Det är sällan det blir aktuellt för vår verksamhet, men hör av dig om du har önskemål som rör dataportabilitet.

Klagomål
Datainspektionen är den myndighet som du vänder dig till i ärenden för hur dina uppgifter behandlas på olika sajter.

bottom of page