top of page
Image by Peter van der Meulen

Gemensamma utrymmen

Gemensamma utrymmen skall vara tomma:

  • Ställ ingenting utanför din dörr (inte ens en dörrmatta),

  • Ställ inga saker i korridorer och trapphus,

  • Ställ inget utanför ditt förråd,

  • Ställ aldrig ut soppåsar i trapphuset, det drar till sig ohyra och luktar illa.

Våra lokalvårdare måste få komma åt att städa, så det är inte tillåtet att ha dörrmattor utanför lägenheten.

Brandmän och ambulanspersonal måste kunna komma fram överallt. Saker i de gemensamma utrymmena kan orsaka eldsvådor. Brandförsvaret om att hålla rent utanför sin lägenhet och i fastigheten:

”Utrymningsvägar (trapphus/källargångar) ska inte användas till förvaringsplats för vare sig barnvagnar, tidningsinsamlingar eller julgranar. Dels kan de, om de börjar brinna, rökfylla trapphuset, dels kan de hindra utrymning och försvåra för brandförsvarets räddningsinsats med personal och utrustning.”
  • Säkerhet vid brand, läs våra föreskrifter här

Comments


bottom of page