top of page
Image by Peter van der Meulen

Brandregler

För att undvika att brand uppstår gäller följande regler i den fastighet du bor i:


Brandvarnare i din lägenhet


Jörgensens fastigheter har installerat brandvarnare i alla lägenheter. I samband med att ny hyresgäst flyttar in kontrollerar vi att brandvarnaren är på plats och att den fungerar.

Du som hyresgäst ansvarar för att brandvarnaren inte tas ned och att batteri byts i fall så behövs. – Testa gärna kontinuerligt att brandvarnaren fungerar.

Brandsläckare


– Eftersom brand sprider sig mycket snabbt rekommenderar vi att alla boende skaffar sig en brandsläckare till bostaden.


Förvaring i allmänna utrymmen och i förråd


Trapphuset är utrymningsväg från lägenheten i det fall brand uppstår. Du får därför inte ställa löst brännbart material i trapphuset så som tex barnvagnar, skor, torkmattor, cyklar eller dylikt som kan hindra eller försvåra utrymning.


Heta arbeten


Heta arbeten får inte utföras av hyresgäst i lägenheter. Med heta arbeten avses svetsning, lödning, arbete med rondell eller liknande snabbgående verktyg.

Tack, … för att du respekterar våra brandregler. Jörgensens Förvaltning

Comments


bottom of page