top of page
Image by Peter van der Meulen

Checklista ansökan lokal

När du vill ansöka om lokal hos oss, är det enklast att fylla i vårt ansökningsformulär för lokal
– men för dig som hellre skriver ett brev, har vi här gjort en lista på den information vi behöver.

1) Vem ska hyra lokalen?

Vem ska driva och sköta verksamheten i lokalen och därmed stå på kontraktet?

 • Fullständigt namn firmatecknare

 • Personnummer firmatecknare (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

 • Företagets namn och organisationsnummer

Kontaktuppgifter:

 • Telefonnummer

 • E-postadress

 • Bostadsadress

 • Verksamhetens nuvarande adress

2) Beskrivning av verksamheten

 • Vilken typ av verksamhet ska bedrivas i lokalen?

 • Har du/ni de tillstånd som eventuellt krävs för verksamheten?

3) Ekonomi och referenser

 • Årsomsättning, eget kapital och andra viktiga fakta som kan underlätta för oss att avgöra om en lokal passar för dig och din verksamhet.

 • Referenser: Referensperson för dig och verksamheten. Namn och kontaktuppgifter.

4) Önskemål lokal

 • Var vill du hyra lokal? Stad och område

 • Önskad storlek?

 • Från vilket datum vill du hyra?

Övriga upplysningar
Berätta lite mer: Hur länge har du/ni bedrivit verksamheten? Har ni särskilda behov vad gäller lokal?

bottom of page